Textilen som revolutionerade anläggningsbranschen
Bland annat NCC använder Polyfelt vid sina vägbyggen.
FLA-utveckling startade 1974 som ett utvecklingsbolag som ägdes av flera små betongtillverkare. Sedermera fick man kontakt med en tillverkare av geotextil och insåg att produkten lämpade sig väl för den kundstock som man hade. I dag handlar FLA-utvecklings verksamhet om import och försäljning av geotextil av märket Polyfelt.
Geotextil består av ett antal fibrer som är filtade eller sammanbundna till en matta som i huvudsak används till att separera material. Mattan används vid exempelvis vägbyggen för att genom att separera de olika skikten göra vägen bärig. Före textilens tid byggde man separationsskikt av sand och grus.
- Tekniken i geotextil är ungefär den samma som när man filtar ylle, säger Onni Eriksson, vd och delägare till FLA-utveckling. Geotextilen tillverkas i polyproen, som har den egenskapen att det inte släpper igenom material men väl vatten.
Olika geotextiler lämpar sig för olika ändamål. Standard geotextiler vänder sig till anläggningsbyggare. De används bland annat för dränering runt husgrunder. Jordarmerings geotextiler används bland annat när man bygger i en brant slänt.
- Polyfelt geotextiler är den enda produkten på marknaden som tillverkas av ändlösa fibrer, berättar Onni.
Skanska, NCC och PEAB är exempel på företag som använt sig av Polyfelt ibland annat motorvägen till Norrtälje, Arlanda banan, med mera.

Återförsäljare ute i landet
De flesta återförsäljarna finns i Mellansverige, men deras arbetsområde sträcker sig över hela landet. Man har cirka 20 välkända återförsäljare, bland annat MEAG. På varje distrikt har MEAG en säljare som aktivt bearbetar marknaden.
- Marknaden för standardgeotextilerna följer byggkonjunkturen, menar Onni. När vi startade 1974 så kände ingen till materialet, men nu är produkten så pass välkänd att när vi får fram nya produkter så kan vi göra specialsatsningar mot företag som vi tror är intressanta som återförsäljare.
Företagspolicyn är att en nöjd kund är en lönsam kund. Man priskonkurrerar inte utan ser till att erbjuda optimal service i alla lägen. Man har hela produktsortimentet och specialutbildad personal som har varit med länge. Kommer man på ett komplicerat geotekniskt problem så löser FLA-utveckling det.

FLA-Utveckling

Bransch:
Teknik / Tjänster

Telefon: 0175-62233
Alternativ: 0175-62235
Fax: 0175-62225


Email:
info@fla.se

Hemsida:
fla.se

Adress:
FLA-Utveckling
Box 108
76223 Rimbo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN